Nâng lương năm 2016 CỔNG GIAO DỊCH BHXH ĐIỆN TỬ

nâng lương năm 2016

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 47/2016/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, nâng lương năm 2016 cơ sở mới là 1.210.000 đồng/tháng và được tính từ ngày 01/5/2016. Cùng Hoàng Giang Solar tìm hiểu thông tin ở bài viết dưới đây.

Lương cơ sở nâng lương năm 2016 là gì?

Lương cơ sở là nâng lương năm 2016 được đề cập nhiều trong các văn bản liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức và các chế độ BHXH được tính trên mức lương cơ sở. Tuy nhiên, chưa có văn bản nào quy định cụ thể thế nào là mức lương cơ sở?

Hiện nay, tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định 38/2019/NĐ-CP Chính phủ đề cập đến mức lương cơ sở như sau:

  1. Mức lương cơ sở làm căn cứ:
  2. a) Tính mức lương trong biên chế, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này;
  3. b) Tính kinh phí hoạt động, sinh hoạt theo quy định của pháp luật;
  4. c) Tính các khoản trích và các khoản được hưởng theo mức lương cơ sở.

Như vậy, mặc dù không định nghĩa mức lương cơ sở là gì nhưng có thể hiểu đây là ngưỡng mức lương tối thiểu nâng lương năm 2016 dùng để tính các mức lương trong bảng lương, các khoản phụ cấp… của cán bộ, công chức, viên chức theo các phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

Lương cơ sở nâng lương năm 2016 là gì?
Lương cơ sở nâng lương năm 2016 là gì?

Thay đổi nâng lương năm 2016 cơ sở qua các năm

Theo quy định hiện hành,lương cơ bản là nâng lương năm 2016 đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, hội do ngân sách nhà nước hỗ trợ hoạt động và lực lượng vũ trang.

Theo quy định mới nhất (tính đến năm 2022), Điều 3 Nghị định số 38/2019/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở dùng để tính các chỉ tiêu sau:

  1. Tính các mức lương trong bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này.
  2. Tính phí hoạt động, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật.
  3. Tính các khoản trích và hưởng theo mức lương cơ sở.

Như vậy, trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội, nâng lương năm 2016 mức lương cơ sở đã tăng dần qua các năm để có thể đáp ứng nhu cầu cơ bản của người lao động là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang… làm việc trong các cơ quan, bộ máy nhà nước.

Thay đổi nâng lương năm 2016 cơ sở qua các năm
Thay đổi nâng lương năm 2016 cơ sở qua các năm

Căn cứ vào tình hình thực tế, sự phù hợp với khả năng ngân sách nhà nước, chỉ số giá tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước, việc điều chỉnh tăng lương cơ sở ở các thời điểm sẽ khác nhau.

Nâng lương năm 2016 và trợ cấp hàng tháng thêm 8% cho nhiều đối tượng

Các đối tượng sẽ được tăng lên

Nghị định quy định rõ đối tượng điều chỉnh bao gồm:

– Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hàng tháng;

– Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian tham gia BHXH tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ BHXH nông dân Nghệ An chuyển sang theo Quyết định 41/2009/QĐ-TTg ngày 16/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ); quân nhân, công an nhân dân, nâng lương năm 2016 người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng; cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009, 

Nghị định 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 và Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 1998 của Chính phủ đang hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng thì bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng trong thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến trước 01/05/2016;

– Giáo viên mẫu giáo có thời gian công tác trong cơ sở giáo dục mầm non nâng lương năm 2016 trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 có lương hưu thấp hơn mức lương cơ sở;

Nâng lương năm 2016 và trợ cấp hàng tháng thêm 8% cho nhiều đối tượng
Nâng lương năm 2016 và trợ cấp hàng tháng thêm 8% cho nhiều đối tượng

– Các đối tượng trên đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hàng tháng trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 và người bắt đầu hưởng lương hưu, nâng lương năm 2016 trợ cấp hàng tháng trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2016 có mức lương hưu, trợ cấp hàng tháng dưới 2 triệu đồng/tháng.

Thời gian và mức độ điều chỉnh

Điều chỉnh tăng thêm 8% mức lương hưu, nâng lương năm 2016 trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng trên. Thời điểm điều chỉnh tính từ tháng bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng.

Riêng những đối tượng đã được điều chỉnh tăng thêm 8% theo Nghị định số 09 ngày 22/1/2015 của Chính phủ thì vẫn giữ nguyên mức hưởng.

Từ ngày 01/5/2016, mức lương hưu và trợ cấp hàng tháng của các đối tượng đã được điều chỉnh tăng thêm 8% so với trước đó; đối với người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định nghỉ hưu từ ngày 01 tháng 5 năm 2016 trở đi thì mức lương hưu được tính trên mức lương cơ sở mới là 1.210.000 đồng/tháng theo cách tính quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.

Kết luận

Hi vọng qua bài viết trên bạn đã hiểu rõ hơn về nâng lương năm 2016 mức lương cơ sở qua các năm. Mức lương cơ sở sẽ có thể thay đổi và điều chỉnh tùy thuộc vào tình hình kinh tế và xã hội. Vì vậy, để tính lương chính xác và đảm bảo các chế độ, quyền lợi, chúng ta cần quan tâm đến chi tiết mức lương cơ bản hiện nay.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *