Năng lượng chủ yếu được tạo ra từ quá trình hô hấp là?

Sản phẩm năng lượng tạo ra từ quá trình hô hấp tế bào

Cùng Hoàng Giang Solar tìm hiểu với hệ tiêu hóa, tuần hoàn, hô hấp và tầ quan trọng của chúng trong cơ thể con người. Hệ hô hấp có nhiệm vụ lấy oxi từ môi trường bên ngoài để cung cấp cho mọi hoạt động sống của cơ thể con người. Vậy thì câu hỏi đặt ra: Năng lượng chủ yếu được tạo ra từ quá trình hô hấp là? Nêu cấu tạo của hệ hô hấp? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết sau đây để rõ hơn chi tiết nhé.

Khái niệm hô hấp là gì?

Khái niệm hô hấp là gì
Hô hấp là hoạt động sống rất quan trọng đối với cơ thể con người

Hô hấp là một trong những hoạt động sống rất quan trọng đối với cơ thể con người. Qua việc lấy oxy từ môi trường bên ngoài, cung cấp cho cơ thể thì hô hấp sẽ đảm bảo cho tất cả cơ quan cũng như là các hoạt động trong cơ thể được diễn ra bình thường, hiệu quả. Và không chỉ lấy oxy, hô hấp còn thải ra một lượng khí độc là CO2.

Hô hấp trong cơ thể sống con người có 3 gia đoạn chính: Thở là giai đoạn đầu tiên, là giai đoạn mà cơ thể sẽ trực tiếp làm việc với môi trường bằng cách hít thở oxy, thải ra CO2. Tiếp theo là giai đoạn trao đổi khí ở phổi và cuối cùng là trao đổi ở tế bào. Oxi lấy vào cung cấp cho phổi, cung cấp cho mọi tế bào sống trong cơ thể. 

Năng lượng chủ yếu được tạo ra từ quá trình hô hấp là gì?

Hô hấp tế bào là một tập hợp các phản ứng và quá trình trao đổi chất diễn ra trong tế bào thuộc về sinh vật để chuyển đổi năng lượng hóa học có trong chất dinh dưỡng thành năng lượng adenosine triphosphate (ATP), rồi thải ra các chất thải.

Các phản ứng liên quan đến hô hấp là phản ứng dị hóa, phá vỡ các phần tử lớn thành những phân tử nhỏ hơn, năng lượng chủ yếu được tạo ra từ quá trình hô hấp giải phóng năng lượng trong quá trình này, do các liên kết “năng lượng cao” yếu được thay thế bằng các liên kết mạnh hơn trong sản phẩm. Hô hấp là một trong những cách chính mà tế bào giải phóng năng lượng hóa học để cung cấp nhiên liệu cho các hoạt động của tế bào.

Có 2 loại hô hấp đó là hô hấp hiếu khí và hô hấp kị khí. Hô hấp hiếu khí diễn ra trong môi trường bình thường, có các oxi phân tử. Còn hô hấp kị khí diễn ra trong môi trường thiếu các oxy phân tử.

Sản phẩm năng lượng chủ yếu được tạo ra từ quá trình hô hấp tế bào là gì?

Sản phẩm năng lượng tạo ra từ quá trình hô hấp tế bào
Sản phẩm năng lượng chủ yếu được tạo ra từ quá trình hô hấp tế bào là ATP

Sản phẩm của quá trình hô hấp gồm CO, HO, năng lượng, năng lượng chủ yếu được tạo ra từ quá trình hô hấp hô hấp ở thực vật là quá trình chuyển hóa năng lượng của tế bào sống, trong đó các phân tử cacbohydrat được phân giải thành CO2 và H2O, đồng thời giải phóng năng lượng và một số năng lượng đó được dự trữ trong ATP.

Hô hấp ở thực vật là quá trình chuyển hóa năng lượng năng lượng chủ yếu được tạo ra từ quá trình hô hấp của tế bào sống. Trong đó, các phân tử carbohydrate bị phân hủy thành CO .2và họ2O, đồng thời năng lượng được giải phóng và một phần năng lượng đó được dự trữ trong ATP.

Hô hấp hiếu khí

Năng lượng chủ yếu được tạo ra từ quá trình hô hấp  Cần hô hấp hiếu khí oxy (Ô2) để tạo ATP. Mặc dù chất bột đường,mập Và Chất đạm đều có thể được sử dụng làm chất phản ứng, phương pháp “ưu tiên” của tế bào là tạo ra pyruvate trong đường phân và pyruvat cái đó sẽ đi năng lượng chủ yếu được tạo ra từ quá trình hô hấp vào ti thể được oxy hóa hoàn toàn bởi Kreb . 

Sản phẩm của quá trình này là khí cacbonic và nước, năng lượng thu được sẽ được sử dụng để phá vỡ liên kết trong APP trong khi một nhóm phốt phát thứ ba được thêm vào để tạo thành ATP (adenosine triphosphate), theo phương pháp chất nền cấp phosphoryl. Ngoài ra, sản phẩm còn có NADH Và FADH2

Năng lượng chủ yếu được tạo ra từ quá trình hô hấp diễn ra như thế nào?

Thực vật không có cơ quan hô hấp chuyên biệt. Hô hấp diễn ra ở tất cả các cơ quan của cơ thể thực vật, đặc biệt là những cơ quan có hoạt động sinh lý mạnh năng lượng chủ yếu được tạo ra từ quá trình hô hấp như hạt nảy mầm, phát triển hoa, quả. Bào quan thực hiện chức năng hô hấp ở thực vật là ti thể.

Hô hấp ở thực vật là quá trình chuyển hoá hoàn toàn các chất hữu cơ (chủ yếu là đường) thành sản phẩm cuối cùng là CO2 và H2O, không có sự tham gia của oxi từ không khí. Quá trình này giải phóng năng lượng năng lượng chủ yếu được tạo ra từ quá trình hô hấp cho hoạt động sống của cây và cung cấp các chất trung gian cho các quá trình trao đổi chất khác trong cây.

Như vậy, hô hấp ở thực vật là quá trình oxi hóa các hợp chất hữu cơ thành CO2 và H2O (nước) và giải phóng năng lượng.

Phương trình tổng quát: C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O + năng lượng (nhiệt + ATP) như hình bên:

 Vai trò của hô hấp ở thực vật

  • Duy trì nhiệt độ thuận lợi cho các hoạt động sống của thực vật.
  • Cung cấp năng lượng dưới dạng ATP cho các hoạt động sống của cây.Tạo các sản phẩm trung gian cho quá trình tổng hợp các chất hữu cơ khác trong cơ thể.
  • phân hủy kỵ khí.

Hô hấp tế bào là quá trình diễn ra ở đâu?

Hô hấp tế bào là quá trình diễn ra ở đâu
Hô hấp tế bào là quá trình diễn ra ở ti thể

Hô hấp tế bào là một quá trình chuyển đổi các năng lượng rất quan trọng của tế bào sống. Trong đó, các phân tử chất hữu cơ sẽ bị phân giải đến CO2 và H2O. Đồng thời nguồn năng lượng cũng sẽ được giải phóng và chuyển thành dạng năng lượng để sử dụng có chứa phân tử năng lượng ATP. Ở tế bào nhân thực, quá trình này diễn ra ở trong ti thể. 

Quá trình hô hấp của cây diễn ra khi nào?

Quá trình hô hấp sẽ được diễn ra vào ban đêm. Đó là khi thực vật hút vào khí oxy, thải ra khí cacbonic và hơi nước. Nếu như quá trình quạng hợp hay là hô hấp của thực vật ngừng hoạt động thì khi ấy thực vật sẽ chết. 

Trong các giai đoạn của hô hấp tế bào giai đoạn nào tạo nhiều ATP nhất?

Trong các giai đoạn của hô hấp tế bào thì giai đoạn được cho là tạo ra nhiều năng lượng ATP nhất đó là chuỗi truyền electron hô hấp. Ở giai đoạn này thì các electron sẽ chuyển hóa từ NADH và đến O2 thông qua một chuỗi những phản ứng oxi hóa khử kế tiếp nhau. Năng lượng giải phóng ra từ quá trình oxy hóa phân tử NADH, FADH2 tổng hợp nên sẽ nhiều ATP hơn đó nhé. 

Dạng năng lượng chủ yếu giải phóng ra trong quá trình hô hấp tế bào là?

Nhờ vào quá trình hô hấp tế bào dưới sự tham gia của khí tên là oxygen mà các phân tử chất hữu cơ, chủ yếu là glucose sẽ được phân giải về thành dioxide, nước và carbon. Đồng thời chúng còn tạo ra nguồn năng lượng ATP để cung cấp đến những hoạt động của tế bào khác trong cơ thể.

Trong quá trình hô hấp tế bào nước được tạo ra ở giai đoạn nào sau đây?

Trong quá trình hô hấp tế bào nước được tạo ra ở giai đoạn nào
Trong hoạt động hô hấp tế bào nước được tạo ra từ giai đoạn chuỗi truyền các electron hô hấp

Trong hoạt động hô hấp tế nào, nước được tạo ra từ giai đoạn nào sau đây?

A. Chu trình Crep.

B. Đường phân.

C. Chuỗi truyền electron hô hấp.

D. A và B là đúng.

Câu trả lời là C: Trong hoạt động hô hấp tế bào, nước sẽ được tạo ra từ giai đoạn chuỗi truyền các electron hô hấp.

Quá trình hô hấp tế bào gồm các giai đoạn sau?

Quá trình hô hấp của tế bào có thể được chia làm thành 3 giai đoạn chính đó là: quá trình đường phân, chu trình crep và cuối cùng là chuỗi chuyền các electron hô hấp. 

Năng lượng chủ yếu của tế bào tồn tại?

Như bạn đã tìm hiểu về năng lượng từ đầu, vậy thì năng lượng chủ yếu của tế bào tồn tại ở dạng nào? Năng lượng chủ yếu trong tế bào sẽ tồn tại ở dạng năng lượng hóa năng. Sự chênh lệch về nồng độ của các ion trái dấu nhau bên trong và bên ngoài của màng đã tạo nên sự chênh lệch điện thế.

Bản chất của hô hấp tế bào là một chuỗi các phản ứng?

Bản chất của hô hấp tế bào là một chuỗi các phản ứng oxy hóa khử. Các phân tử glucozo sẽ được phân giải dần dần, năng lượng theo đó sẽ được giải phóng từng phần. Tốc độ của quá trình hô hấp tế bào này phụ thuộc vào nhu cầu năng lượng của tế bào, được điều khiển qua các enzim hô hấp. 

Năng lượng chủ yếu được tạo ra từ quá trình hô hấp hiếu khí là?

Năng lượng chủ yếu được tạo ra từ quá trình hô hấp hiếu khí là CO2. CO2 được biết đến là sản phẩm cuối cùng của quá trình hô hấp hiếu khí và quá trình lên men êtilic. 

Kết luận

Có thể thấy quá trình hô hấp của cây đã giúp biến các chất hữu cơ nghèo năng lượng thành các sản phẩm vô cơ giàu năng lượng cung cấp năng lượng chủ yếu được tạo ra từ quá trình hô hấp cho mọi hoạt động sống của cơ thể cây và tạo ra các sản phẩm trung gian. nguyên liệu cho các quá trình trao đổi chất khác nhau trong thực vật.  Đồng thời hô hấp có thể tiếp nhận các sản phẩm đang phân giải từ các hợp chất khác và tiếp tục phân hủy hoàn toàn.

Trên đây là toàn bộ thông tin chia sẻ của Hoàng Giang Solar gửi đến bạn, giúp bạn hiểu hơn về vấn đề sinh học cơ bản quan trọng này. Hi vọng thông tin trong bài viết là hữu ích, có ý  nghĩa. Xin cám ơn! 

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *