Khi nói về sự trao đổi chất và dòng năng lượng trong hệ sinh thái phát biểu nào sau đây đúng

khi nói về sự trao đổi chất và dòng năng lượng trong hệ sinh thái phát biểu nào sau đây đúng

Các hệ sinh thái có kích thước khác nhau và cùng tồn tại độc lập (nghĩa là không nhận năng lượng từ các hệ sinh thái khác). Hệ sinh thái là khi nói về sự trao đổi chất và dòng năng lượng trong hệ sinh thái phát biểu nào sau đây đúng đơn vị cơ bản của hệ sinh thái và được chia thành hệ sinh thái nhân tạo và hệ sinh thái tự nhiên. Hãy cùng Hoàng Giang Solar tìm hiểu tiếp ở bài dưới đây.

SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG khi nói về sự trao đổi chất và dòng năng lượng trong hệ sinh thái phát biểu nào sau đây đúng

Phân bố năng lượng trên Trái đất

Mặt trời là nguồn năng lượng chính cho sự sống trên Trái đất.

– Ánh sáng mặt trời phân bố không đều trên bề mặt trái đất:

Càng lên cao, khi nói về sự trao đổi chất và dòng năng lượng trong hệ sinh thái phát biểu nào sau đây đúng lớp không khí càng mỏng, ánh sáng càng mạnh. Vùng xích đạo tia sáng chiếu vuông góc nên ánh sáng mạnh hơn vùng ôn đới. Càng xa xích đạo, ánh sáng càng yếu, càng kéo dài.

+ Ánh sáng cũng thay đổi theo độ cao trong năm: Mùa hè ánh sáng mạnh hơn, ngày dài hơn, mùa đông thì ngược lại.

SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG khi nói về sự trao đổi chất và dòng năng lượng trong hệ sinh thái phát biểu nào sau đây đúng
SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG khi nói về sự trao đổi chất và dòng năng lượng trong hệ sinh thái phát biểu nào sau đây đúng

– Năng lượng ánh sáng phụ thuộc vào thành phần tia sáng:

Các tia sáng có bước sóng dài chủ yếu sinh nhiệt.

+ Người sản xuất chỉ được sử dụng ánh sáng nhìn thấy khi nói về sự trao đổi chất và dòng năng lượng trong hệ sinh thái phát biểu nào sau đây đúng (chiếm khoảng 50% tổng lượng bức xạ) để quang hợp.

Quang hợp chỉ sử dụng khoảng 0,2% – 0,5% tổng năng lượng bức xạ trên Trái đất để tổng hợp các hợp chất hữu cơ.

ĐÃ PHÁT TÀI LIỆU THAY ĐỔI TRONG khi nói về sự trao đổi chất và dòng năng lượng trong hệ sinh thái phát biểu nào sau đây đúng

Trao đổi vật chất trong quần xã sinh vật khi nói về sự trao đổi chất và dòng năng lượng trong hệ sinh thái phát biểu nào sau đây đúng được thực hiện thông qua chuỗi và lưới thức ăn.

Chuỗi thức ăn

Chuỗi thức ăn là một dãy các sinh vật có mối quan hệ dinh dưỡng với nhau. Mỗi loài là một mắt xích. Trong một chuỗi, khi nói về sự trao đổi chất và dòng năng lượng trong hệ sinh thái phát biểu nào sau đây đúng một mắt xích có cả nguồn thức ăn là mắt xích phía trước và nguồn thức ăn là mắt xích phía sau.

Có 2 loại chuỗi thức ăn:

+ Chuỗi thức ăn bắt đầu từ thực vật → động vật ăn thực vật → động vật ăn động vật.

Ví dụ: Cỏ → Ốc sên → Chim ăn ốc → Cáo → Sinh vật phân hủy.

ĐÃ PHÁT TÀI LIỆU THAY ĐỔI TRONG khi nói về sự trao đổi chất và dòng năng lượng trong hệ sinh thái phát biểu nào sau đây đúng
ĐÃ PHÁT TÀI LIỆU THAY ĐỔI TRONG khi nói về sự trao đổi chất và dòng năng lượng trong hệ sinh thái phát biểu nào sau đây đúng

Chuỗi thức ăn bắt đầu bằng chất hữu cơ bị phân hủy.

Ví dụ: Mùn → ấu trùng ăn mùn → giáp xác nhỏ → cá → sinh vật phân hủy

mức độ dinh dưỡng

Trong một lưới thức ăn, khi nói về sự trao đổi chất và dòng năng lượng trong hệ sinh thái phát biểu nào sau đây đúng tất cả các loài có cùng bậc dinh dưỡng sẽ tạo thành một bậc dinh dưỡng. Có nhiều bậc danh hiệu:

  • Bậc dinh dưỡng 1 (sinh vật sản xuất) bao gồm các sinh vật tổng hợp chất hữu cơ từ chất vô cơ của môi trường.
  • Bậc dinh dưỡng 2: (sinh vật tiêu thụ chính) bao gồm động vật ăn sinh vật sản xuất.
  • Bậc 3 (sinh vật tiêu thụ thứ cấp) gồm các loài ăn thịt, ăn sinh vật tiêu thụ sơ cấp.

Cấp độ danh hiệu được xác định bởi số lượng cá thể, sinh khối hoặc năng lượng.

Tính năng hệ sinh thái là gì?hệ sinh thái có thể hiểu là bao gồm quần xã sinh vật (động vật, thực vật, vi sinh vật) và môi trường vô sinh (ánh sáng, nhiệt độ, chất vô cơ) Tuỳ theo cơ cấu dinh dưỡng mà tạo nên sự đa dạng về loài. , khi nói về sự trao đổi chất và dòng năng lượng trong hệ sinh thái phát biểu nào sau đây đúng cao hay thấp tạo nên vòng tuần hoàn vật chất (vòng tuần hoàn vật chất hiện nay hầu như không khép kín do dòng vật chất không được quay trở lại môi trường đó.

Tính năng hệ sinh thái là gì?
Tính năng hệ sinh thái là gì?hệ sinh thái có kích thước khác nhau và cùng tồn tại độc lập (tức là không nhận năng lượng từ .)hệ sinh thái khác).hệ sinh thái là đơn vị sinh thái cơ bản và được chia thành hệ sinh thái nhân tạo Và Hệ sinh thái tự nhiên.

nhân vật của hệ sinh thái là một hệ thống mở khi nói về sự trao đổi chất và dòng năng lượng trong hệ sinh thái phát biểu nào sau đây đúng với 3 dòng (dòng vào, dòng ra và dòng bên trong) vật chất, năng lượng và thông tin.hệ sinh thái còn có khả năng tự điều chỉnh để duy trì trạng thái cân bằng, nếu một thành phần thay đổi thì các thành phần khác cũng thay đổi ở mức độ nào đó để duy trì trạng thái cân bằng, nếu thay đổi nhiều quá sẽ bị phá vỡ. phá vỡ cân bằng sinh thái.

Kết luận

hệ sinh thái có thể hiểu khi nói về sự trao đổi chất và dòng năng lượng trong hệ sinh thái phát biểu nào sau đây đúng là bao gồm quần xã sinh vật (động vật, thực vật, vi sinh vật) và môi trường vô sinh (ánh sáng, nhiệt độ, chất vô cơ) Tuỳ theo cơ cấu dinh dưỡng mà tạo nên sự đa dạng về loài. , cao hay thấp tạo nên vòng tuần hoàn vật chất (vòng tuần hoàn vật chất hiện nay hầu như không khép kín do dòng vật chất không được quay trở lại môi trường đó.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *