Năng lượng liên kết, công thức năng lượng liên kết riêng vật lý 12

công thức năng lượng liên kết riêng

Khi một hạt nhân được tạo thành từ các nucleon thì nó cần một năng lượng (W_{lk}) và ngược lại, nó cần một năng lượng để phá vỡ một hạt nhân thành các nucleon (W_{lk}), công thức năng lượng liên kết riêng này được gọi là năng lượng liên kết của hạt nhân. nucleon trong hạt nhân. Cùng Hoàng giang Solar lý giải công thức

công thức năng lượng liên kết riêng cụ thể là gì?

công thức năng lượng liên kết riêng là khái niệm chỉ một loại năng lượng xuất hiện trong vật lý hạt nhân, cụ thể hơn là năng lượng liên kết của hạt nhân.

Theo đó, năng lượng liên kết hạt nhân là nguồn năng lượng tỏa ra ứng với độ hụt khối của hạt nhân. Khi một hạt nhân được tạo thành từ các nucleon thì nó cần một năng lượng (W_{lk}) và ngược lại, nó cần một năng lượng để phá vỡ một hạt nhân thành các nucleon (W_{lk}), lượng năng lượng này được gọi là năng lượng liên kết của hạt nhân. nucleon trong hạt nhân.

Sở dĩ ta gọi năng lượng liên kết này là vì để phá vỡ hạt nhân X ta phải cung cấp một năng lượng đúng bằng năng lượng mà hệ các hạt đã tỏa ra khi hạt nhân được hình thành.

công thức năng lượng liên kết riêng cụ thể là gì?
công thức năng lượng liên kết riêng cụ thể là gì?

Kiến thức vận dụng để trả lời công thức năng lượng liên kết riêng

 

Bỏ lỡ khối là gì?

Khi hạt nhân AZX được tạo thành từ Z proton và N nơtron thì độ hụt khối là

∆m = [Zmp + (A – Z).mN] – mX

Giải thích ký hiệu:

Z là số hiệu nguyên tử

N là số nơtron

A là số nucleon (với A = N + Z )

tôiP, mN, mx lần lượt là công thức năng lượng liên kết riêng khối lượng của proton, nơtron và khối lượng của hạt nhân

∆m là độ hụt khối

Năng lượng liên kết là gì?

Năng lượng liên kết hạt nhân là năng lượng tối thiểu cần thiết để phân tách hạt nhân thành proton và neutron

Công thức: Wℓk = m.c2

Giải thích:

TRONGℓk năng lượng liên kết

mất khối lượng m

Tốc độ ánh sáng c = 3,10số 8 bệnh đa xơ cứng

Lưu ý: 1 u.c2= 931,5 MeV/c2

Kiến thức vận dụng để trả lời công thức năng lượng liên kết riêng
Kiến thức vận dụng để trả lời công thức năng lượng liên kết riêng

Năng lượng liên kết riêng là gì?

– Năng lượng liên kết (E) hoặc entanpy liên kết (H) là thước đo công thức năng lượng liên kết riêng độ bền liên kết trong liên kết hóa học

– Theo IUPAC, năng lượng liên kết là giá trị trung bình cộng của các năng lượng phân ly liên kết ở pha khí (thường ở nhiệt độ 298K) đối với tất cả các liên kết cùng loại trong cùng một hóa chất.

– Theo SGK Hóa học 10 của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, năng lượng của một liên kết hóa học là năng lượng cần thiết để phá vỡ liên kết đó và biến nguyên tử thành thể khí.

 

Là năng lượng liên kết trung bình của một nucleon.

Dựa vào định nghĩa trên ta có công thức: =WlkMỘT

Giải thích:

ε là ký hiệu năng lượng liên kết riêng

TRONGℓk năng lượng liên kết cụ thể

A là số nuclon

 

Công thức năng lượng liên kết riêng hạt nhân

công thức năng lượng liên kết riêng là năng lượng tối thiểu cần thiết để tách các nuclôn; nó được tính bằng tích của độ hụt khối của hạt nhân theo hệ số c2.

năng lượng liên kếtTo be Khái niệm về một loại năng lượng xuất hiện trong vật lý hạt nhân, cụ thể hơn nó lànăng lượng liên kết của hạt nhân.

Theo đó, công thức năng lượng liên kết riêng hạt nhân là năng lượng toả ra ứng với độ hụt khối của hạt nhân. Khi một hạt nhân được tạo thành từ các nucleon thì nó cần một năng lượng (W_{lk}) và ngược lại, nó cần một năng lượng để phá vỡ một hạt nhân thành các nucleon (W_{lk}), lượng năng lượng này được gọi là năng lượng liên kết của hạt nhân. nucleon trong hạt nhân.

công thức năng lượng liên kết riêng (năng lượng liên kết riêng của hạt nhân)

công thức năng lượng liên kết riêngcủa hạt nhân (_{A}^{Z}textrm{X}) như sau:

(W_{lk}) = (Delta .m.c^{2})

Ta thay công thức tính lực hút khối lượng của hạt nhân (Delta m) = Z.(m_{p}) + N.(m_{n}) – m vào công thức này ta được:

(W_{lk}) = ( Z.(m_{p}) Z.(m_{p}) + N.(m_{n}) – m ) . (c^{2})

Với công thức này, bạn cần chú ý 2 điều:

  • Trong mọi trường hợp năng lượng liên kết của hạt nhân luôn lớn hơn hoặc bằng 0 ( (W_{lk}) (geq 0))
  • Các hạt cơ bản riêng lẻ như proton, neutron hoặc electron đều có năng lượng liên kết bằng không.
Công thức năng lượng liên kết riêng hạt nhân
Công thức năng lượng liên kết riêng hạt nhân

Ý nghĩa của độ lớn của công thức năng lượng liên kết riêng

Độ lớn của công thức năng lượng liên kết riêng có ý nghĩa như sau:

+ Trừ các hạt cơ bản riêng lẻ (như proton, nơtron, electron), hạt nhân nào có năng lượng liên kết riêng càng lớn thì càng bền vững.

+ Các hạt nhân ở giữa bảng tuần hoàn thường có công thức năng lượng liên kết riêng lớn hơn năng lượng liên kết riêng của các hạt nhân ở đầu và cuối bảng tuần hoàn nên bền vững hơn.

+ Hạt nhân có số khối A từ 50 đến 95 có năng lượng liên kết riêng lớn nhất (khoảng 8,8 MeV/nullon) là hạt nhân bền vững nhất.

Kết luận

Dưới đây là những chia sẻ của chúng tôi về nội dung công thức năng lượng liên kết riêng là năng lượng liên kết.Chúng tôi mong rằng nội dung bài viết hữu ích và giúp bạn đọc hiểu rõ nội dung này.

 

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *